Magyar kommunista vezetők – Digitális adattár

A Kommunizmuskutató Intézet 2014-től megkezdte az állampárti diktatúra több irányító szervezetére, azok képviselőire vonatkozó adatok összegyűjtését és publikálását.

Első lépésként a Kommunizmuskutató intézet a Totalitárius Diktatúrák Áldozatainak Európai Emléknapja alkalmából változatlan formában tette közzé a Segédkönyv a politikai bizottság tanulmányozásához című 1989-es kiadványt, amely a rendszerváltoztatás idején elérhető forrásokra alapozta ismeretanyagát.

A Kommunizmuskutató Intézet feladata, hogy jelenünk kutatási eredményeire építve, az 1989 óta elérhető további dokumentumok felhasználásával adjon képet a kommunista hatalom birtokosainak személyéről, életpályájáról. Ennek érdekében havi rendszerességgel ábécé-sorrendben készíti el és teszi közzé a rendszer működtetőinek aktualizált életrajzát.

A digitális adattár a több évet igénybe vevő kutatómunka eredményeképp folyamatosan bővül. 2021. április 30-ig 370 életrajz készült el. Az adatbázis teljes állománya 550 életrajz.